Holländsk konstutställning ekar gammal kinesisk kultur

Sveriges regeringsparti pivoterar för att stödja NATO-medlemskapet


STOCKHOLM, 15 maj (Xinhua) — Sveriges styrande socialdemokratiska parti (SAP) beviljade på söndagen stöd för landets medlemsansökan i Nordatlantiska Fördragsorganisationen (NATO), vilket markerar en grundläggande förändring av partiets ställning som en stark motståndare till militär anpassning.

“Vi socialdemokrater anser att det bästa för Sveriges säkerhet är att vi går med i Nato”, sa Sveriges statsminister Magdalena Andersson, även ledare för SAP, på en presskonferens här efter partiets extramöte.

Svenska Socialdemokraternas förändring av sin hållning gentemot Nato betraktas som historisk, eftersom partiets politik tydligt slog fast att “den militära alliansfriheten är en grund i Sveriges säkerhetspolitik.”

Det har också konstaterats att “Sveriges partnerskap med Nato bidrar till ökad säkerhet i vårt närområde, samtidigt som ett Natomedlemskap skulle få motsatt effekt.”

Andersson citerade förändringen av säkerhetsläget för att motivera partiets beslut, som banade väg för landets brett spekulerade Nato-medlemskapsansökan i början av nästa vecka.

– Den militära alliansfriheten har tjänat oss väl, men den kommer inte att tjäna oss väl i framtiden, sa Andersson och pekade på det förändrade säkerhetsläget, med i synnerhet Ukrainakrisen.

Andersson betonade det “ovärderliga” samarbetet med grannlandet Finland, som fattade sitt officiella beslut att ansöka om medlemskap i Nato tidigare under dagen.

– Om Sverige skulle bli det enda landet i Östersjöregionen utanför Nato hamnar vi i en utsatt position, sa hon och tillade att Sverige måste ansöka tillsammans med Finland och ”så snart som möjligt”.

SAP:s beslut fick dock hård kritik i Sverige.

“Dagens budskap är en stor besvikelse”, säger Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomssällskapet, och tillade att “beslutet är sorgligt och förhastat och leder Sverige och världen i fel riktning.”

“Genom detta beslut bidrar Sverige till att göra världen mer militariserad och polariserad. Ett NATO-medlemskap gör inte Sverige eller världen säkrare eller demokratiskare – snarare tvärtom”, skriver sällskapet i ett uttalande.

Även Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) framförde sin kritik mot beslutet.

“Unga är de som är mest kritiska till ett NATO-medlemskap och det är förståeligt. Det är unga människor som riskerar att skickas ut i krig för att försvara andra länder… Sverige måste fortsätta att vara en röst och en kraft för fred.” Det säger förbundets ordförande Lisa Nabo i ett uttalande.

“SSU kräver nu av regeringen att de för kommande generationer garanterar ett kärnvapenfritt Sverige, en kärnvapenfri zon över hela Norden och att utländska militärbaser aldrig etableras i Sverige”, skriver man i uttalandet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *