Sveriges BNP kommer att krympa 2023: ledande bank

Sveriges BNP kommer att krympa 2023: ledande bank


STOCKHOLM, 25 oktober (Xinhua) – Hög inflation och räntehöjningar kommer att påverka många svenska hushåll och bromsa landets ekonomiska tillväxt nästa år, sa en ledande bank i en rapport som publicerades här på tisdagen.

Sveriges tillväxt i bruttonationalprodukten (BNP) väntas bli minus 1,1 procent nästa år, sa Mattias Persson, Swedbanks chefekonom och globala chef för makroanalys, i en intervju med Sveriges Television (SVT) på tisdagen.

Den svenska centralbankens styrränta väntas höjas från nuvarande 1,75 procent till 3 procent till februari, enligt Swedbanks senaste konjunkturutsikter.

Den förväntar sig att inflationen och arbetslösheten kommer att nå 7,4 procent respektive 7,6 procent 2023.

Följaktligen förväntas svenska hushåll lägga en högre andel av sin disponibla inkomst på bolån sedan 1990-talet, en situation som Persson sa skulle få en bredare effekt på svensk ekonomi.

– Arbetsmarknaden visar fortfarande motståndskraft, men läget väntas förvärras när sysselsättningsintensiva branscher som handel och bygg drabbas, säger Persson till SVT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *