Sverige förlänger inresestriktioner för EU/EES-länder till den 28 februari

Sveriges regering har beslutat att förlänga inresestriktionerna för resenärer från EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till den 28 februari på grund av den ökade oron över Coronavirusets Omicron-variant.
Dessutom har myndigheter i Sverige meddelat att de inresestriktioner som ålagts resenärer från länder utanför EU och EES kommer att förlängas till den 31 mars, samtidigt som de utesluter Argentina, Australien och Kanada från listan över territorier vars medborgare har rätt att gå in utan att vara föremål för den senaste regeln, rapporterar SchengenVisaInfo.com.

Beslutet innebär att resenärer från EU- och EES-länder kommer att omfattas av ytterligare krav vid inresa till Norden.

”Personer som reser till Sverige från EU/EES-länder, inklusive de nordiska länderna, måste uppvisa EU:s digitala covid-certifikat eller motsvarande intyg som visar att de antingen har vaccinerats mot covid-19, testat negativt inom 72 timmar efter ankomsten eller tillfrisknat från COVID-19 under de senaste sex månaderna”, står det i uttalandet från Sveriges regering.

Den ovan nämnda regeln tillämpas på personer som är 18 år och äldre; Det kommer dock att finnas vissa undantag.

Medborgare från länder utanför EU och EES kommer också att vara skyldiga att följa ytterligare inträdeskrav när de planerar att resa in i Sverige.

”Utländska medborgare som reser till Sverige från ett land utanför EU/EES får endast resa in i landet om de omfattas av något av undantagen från inreseförbudet och kan även uppvisa negativt resultat från ett covid-19-test som tagits inom 72 timmar efter ankomst till Sverige, eller är undantagna från provkravet”, står det i uttalandet.

Myndigheterna har dock klargjort att resenärer som faller under specifika kategorier kommer att undantas från de senaste ändringarna som tillämpas av landets regering.
Efter att ha bekräftat att Argentina, Australien och Kanada har rapporterat en ökning av antalet infektioner meddelade svenska myndigheter att de beslutat att ta bort dessa territorier från listan över länder som är undantagna från inreseförbudet. Ett sådant beslut träder i kraft den 31 januari.

Dessa förändringar kommer efter EU:s rekommendationer om resor till EU från tredjeländer, baserat på data från European Centre for Disease Prevention and Control.

Siffrorna från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att Sverige har registrerat totalt 1 973 fall av covid-19-infektion och 15 768 dödsfall sedan pandemin började. Sådana siffror och spridningen av Omicron-varianten som djupt har påverkat många länder fick myndigheter i Sverige att skärpa sina restriktioner för att stoppa spridningen av viruset.

Nyligen meddelade regeringen att den beslutat att häva kravet på tester före inresa som tidigare ålades alla resenärer, oavsett deras vaccinationsstatus eller ursprungsland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *