Svenskt företag sätter ut kråkor för att plocka upp cigarettfimpar

Smarta korvider blir det nyaste vapnet i Södertäljes krig mot gatuskräp

Kråkor rekryteras för att plocka upp kasserade cigarettfimpar från gator och torg i en svensk stad som ett led i en kostnadsbesparing.

De vilda fåglarna utför uppgiften då de får lite mat för varje rumpa som de sätter in i en skräddarsydd maskin designad av en startup i Södertälje, nära Stockholm.

“De är vilda fåglar som deltar på frivillig basis”, säger Christian Günther-Hanssen, grundare av Corvid Cleaning, företaget bakom metoden.

Stiftelsen Håll Sverige Rent säger att mer än 1 miljard cigarettfimpar lämnas kvar på Sveriges gator varje år, vilket motsvarar 62 % av all skräp. Södertälje lägger 20 miljoner svenska kronor (1,6 miljoner pund) på gatustädning.

Günther-Hanssen uppskattar att hans metod kan spara minst 75 % av kostnaderna för att plocka upp cigarettfimpar i staden.

Södertälje genomför ett pilotprojekt innan verksamheten eventuellt rullas ut över staden.
Nykaledonska kråkor, en medlem av korvidfamiljen av fåglar, är lika bra på att resonera som en mänsklig sjuåring, har forskning föreslagit, vilket gör dem till de smartaste fåglarna för jobbet.

Günther-Hanssen sa: “De är lättare att lära ut och det finns också en större chans att de lär sig av varandra. Samtidigt är risken lägre att de av misstag äter skräp.

– Uppskattningen för kostnaden för att plocka upp cigarettfimpar är idag runt 80 öre eller mer per cigarettfimp, en del säger två kronor. Om kråkorna plockar upp cigarettfimpar blir det kanske 20 öre per cigarettfimp. Besparingen för kommunen beror på hur många cigarettfimpar kråkorna plockar upp.”

Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun, sa att pilotens potential berodde på finansiering.

– Det skulle vara intressant att se om det här skulle kunna fungera i andra miljöer också. Också utifrån perspektivet att vi kan lära kråkor att plocka upp cigarettfimpar men vi kan inte lära folk att inte kasta dem på marken. Det är en intressant tanke, säger han.

… vi har en liten tjänst att be. Miljontals vänder sig till Guardian för öppna, oberoende, kvalitetsnyheter varje dag, och läsare i 180 länder runt om i världen stödjer oss nu ekonomiskt.

Vi tror att alla förtjänar tillgång till information som är förankrad i vetenskap och sanning, och analys som är förankrad i auktoritet och integritet. Det är därför vi gjorde ett annat val: att hålla vår rapportering öppen för alla läsare, oavsett var de bor eller vad de har råd att betala. Detta innebär att fler människor kan bli bättre informerade, enade och inspirerade att vidta meningsfulla åtgärder.

I dessa farliga tider är en sanningssökande global nyhetsorganisation som Guardian avgörande. Vi har inga aktieägare eller miljardärsägare, vilket betyder att vår journalistik är fri från kommersiellt och politiskt inflytande – detta gör oss annorlunda. När det aldrig har varit viktigare, tillåter vårt oberoende oss att oräddt undersöka, utmana och avslöja makthavare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *