En svensk skola ålades att betala en icke-binär elev 12 000 pund i skadestånd efter att läraren vägrat använda det svenska könsneutrala pronomenet

Svensk skola beordrades att betala elev 12 000 pund efter att läraren vägrade använda könsneutralt pronomen


Svenska skolan åläggs att betala eleven 12 000 pund i ersättning efter att läraren vägrat använda könsneutralt pronomen för dem

  • En skola i Mellansverige har betalat en icke-binär elev 12 000 pund i skadestånd
  • En lärare vägrade att referera till eleven med det könsneutrala pronomenet “hen”
  • Fel pronomen användes för att referera till eleven under minst en hel skoltermin
  • Jämställdhetsombudsmannen fastslog att studenten hade blivit utsatt för diskriminering

En svensk skola har ålagts att betala en icke-binär elev 12 000 pund i ersättning efter att en lärare vägrat hänvisa till dem med könsneutrala pronomen.

Läraren sa att hon inte kunde använda det könsneutrala pronomenet “hen”, vilket fick elevens vårdnadshavare att berätta för rektorn om lärarens vägran och elevens könsidentitet.

Trots att rektorn för skolan i Mellansverige lovat att prata med läraren, hänvisades eleven till med fel pronomen under minst en skoltermin, Den lokala rapporterad.

‘Hen’ är Sveriges könsneutrala pronomen som ersätter ‘hon’ som betyder hon eller ‘han’ som betyder han. Den engelska motsvarigheten använder pronomenet “de” för en person.

En svensk skola ålades att betala en icke-binär elev 12 000 pund i skadestånd efter att läraren vägrat använda det svenska könsneutrala pronomenet “hen” (bild)

Efter att Jämställdhetsombudsmannen (DO) utrett ärendet fastslogs att eleven var utsatt för diskriminering och skolan ålades att betala 12 000 pund (150 000 svenska kronor) i skadestånd, uppger lokala medier.

DO:s Isabelle Arsova sa i ett uttalande att eleverna ska känna sig “säkra och respekterade” i skolor, och tillade att lärare borde “reflektera dessa värderingar”.

Hon sa: “En situation där en lärare medvetet vägrar att använda de pronomen en elev identifierar sig med representerar en allvarlig form av trakasserier och något som en rektor måste sätta stopp för.”

Utbildningsanordnaren, organisationen som ansvarar för att driva skolan, sa till DO att eleven diskriminerades och sa att det pågick för länge.

Läraren som upprepade gånger vägrade att använda könsneutrala pronomen fick senare sparken av skolan, enligt rapporter.

I Sverige är utbildningsanordnaren juridiskt ansvarig för diskriminerande handlingar som utförs av personal eller företrädare för skolan.

'Hen' är Sveriges könsneutrala pronomen som ersätter 'hon' som betyder hon eller 'han' som betyder han.  Den engelska motsvarigheten använder pronomenet

‘Hen’ är Sveriges könsneutrala pronomen som ersätter ‘hon’ som betyder hon eller ‘han’ som betyder han. Den engelska motsvarigheten använder pronomenet “de” för en person (bild)

Enligt svenska regler måste leverantören undersöka eventuella förekomster av påstådda trakasserier så snart som möjligt och vidta lämpliga åtgärder för att stoppa eventuella återfall.

Sverige lade till det könsneutrala pronomenet ‘hen’ i sin ordbok 2015. Pronomenet används för att referera till en person utan att avslöja deras kön, till exempel om de är icke-binära, transpersoner eller om deras kön är okänt.

Tidigare denna månad bekräftades det att pronomenet “hen” officiellt kommer in i ordböcker i Norge. Det könsneutrala pronomenet ‘hen’ är detsamma på svenska och norska.

Språkrådet i Norge bekräftade att termen, som är ett alternativ till det feminina pronomenet ‘hun’ och det maskulina pronomenet ‘han’, sannolikt skulle komma in i det officiella norska språket inom ett år.

Annons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *