Ryssland utvisar fem svenska diplomater som vedergällning

Ryssland utvisar fem svenska diplomater som vedergällning


MOSKVA, 25 maj (Xinhua) – Ryssland har förklarat att fem diplomater som arbetar vid den svenska ambassaden i Moskva är personliga non grata i ett drag, uppger det ryska utrikesdepartementet på torsdagen.

Sveriges ambassadör Malena Mard kallades till ministeriet och fick besked om att Moskva hade beslutat att utvisa fem svenska diplomater, inklusive tre anställda som arbetar på försvarsattachékontoret vid svenska ambassaden i Moskva, uppger ministeriet.

Den sade att beslutet var ett svar på Sveriges utvisning av fem ryska diplomater tidigare, och tillade att detta fientliga drag ytterligare förvärrade det bilaterala förhållandet mellan de två länderna.

De fem diplomaterna måste lämna Ryssland inom samma tidsfrist som Sverige anger för ryska diplomaters avresa, enligt ministeriet.

Ambassadören informerades också om Rysslands beslut att avsluta verksamheten vid Rysslands generalkonsulat i Göteborg från den 1 september 2023. Och även från den 1 september 2023 drar Ryssland tillbaka sitt samtycke till verksamheten vid det svenska generalkonsulatet i St. Petersburg.

Sverige utvisade fem anställda som arbetade vid den ryska ambassaden i Sverige den 25 april. Svenska UD sa att diplomaterna ägnade sig åt aktiviteter som enligt uppgift var “inkompatibla med deras diplomatiska status”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *