Omfattande rapport om film, tv och VoD i Europa – European Children’s Film Association
Nyckeltrender 2022/2023 är European Audiovisual Observatorys årliga sammanfattning av vad som är hett i europeiska medier: TV, film och VOD. Denna nya utgåva skisserar återigen den stora bilden av den europeiska audiovisuella sektorn.

Efter lågkonjunkturen på grund av coronakrisen tog filmproduktionen upp igen i EU och Storbritannien, och ökade med 30 % till uppskattningsvis totalt 1 832 långfilmer 2021 (upp från 1 412 2020) Produktionsnivåerna återhämtade sig i olika grad i de flesta europeiska länder, inklusive Frankrike (+77 filmer), Spanien (+518 filmer), Italien (+518 filmer), Polen (+518) och Grekland (+512) (+18). Topp 3 europeiska länder för antalet fiktionsfilmer producerade 2021 är: Frankrike (221 filmer), Italien (172 filmer) och Spanien (120 filmer). Topp 3 europeiska länder för antalet dokumentärfilmer producerade 2021 är: Spanien (133 filmer), Italien (121 filmer) och Schweiz (71 filmer).

Mer om filmfinansiering, AV-marknadsspecifikationer och huvudaktörer kan du läsa i denna i mars 2023 publicerade årsbok.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *