När trycket ökar planerar Biden att avskriva en del studielåneskulder

När trycket ökar planerar Biden att avskriva en del studielåneskulder


Cory Turner, utbildningskorrespondent, NPR:

Det är viktigt att komma ihåg att vi pratar om 45 miljoner federala studielåntagare. Enligt de senaste federala uppgifterna, om presidenten förlåter $10 000, kommer det att helt utplåna skulderna för cirka 12 miljoner människor.

Du vet, du – den senaste granskningen av Federal Reserve Bank of New York fann att denna plan utan inkomsttak något skulle föredra högre inkomstlåntagare. Det har rapporterats att president Biden överväger ganska höga inkomsttak på cirka 150 000 $ per individ. Och mellan 250 och 300 000 dollar per par.

Du vet, tidpunkten är oklart. Jag pratade med några källor häromdagen som sa att de känner att det här fortfarande är några veckor på väg, eftersom det fortfarande är komplicerat. Och de måste se till att de får det här rätt. Inte bara juridiskt utan också logistiskt, du vet, jag behöver inte påminna låntagare om att de har varit i ett betalnings- och räntemoratorium i mer än två år. Och så att göra någonting av denna skala vid denna tidpunkt kommer att ta lite tid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *