Kirurg på rättegång i Sverige för experimentella luftrörstransplantationer | Sverige


En italiensk läkare som skapade rubriker för banbrytande luftrörskirurgi har ställts inför rätta i Sverige, anklagad för grov misshandel för att ha utfört det experimentella ingreppet.

Paolo Macchiarini vann beröm 2011 efter att ha påstått sig ha utfört världens första syntetiska luftstrupstransplantationer med stamceller medan han var kirurg vid Stockholms Karolinska Institutet.

Förfarandet hyllades som ett genombrott inom regenerativ medicin.

Men snart dök det upp anklagelser om att det riskfyllda ingreppet hade utförts på minst en person som inte varit kritiskt sjuk vid operationstillfället.

63-åringen dök upp i rätten på onsdagen, där han lyssnade på översatt ljud när åklagare listade anklagelserna om “grov misshandel” mot tre patienter.

Karolinska Institutet har bekräftat att de tre personerna sedan dess avlidit, men kopplade inte direkt dödsfallen till operationerna.

“Macchiarini har genomfört operationen med fullständig ignorering av vetenskap och beprövad erfarenhet”, sa åklagaren Karin Lundström-Kron i rätten.

När åklagare presenterade sitt fall hänvisade de till både externa och interna granskningar av ärendet, inklusive en publicerad 2016 av läkaren Kjell Asplund, som menade att Macchiarini aldrig borde ha varit anställd av Karolinska i första hand.

“Det är uppenbart att den här metoden inte har fungerat”, sa åklagaren Jim Westerberg och tillade att Macchiarini hade förskönat fördelarna med proceduren.

Macchiarini, som tog anteckningar utan att visa mycket känslor, har hävdat att operationerna utgjorde behandlingar och inte experiment och förnekade att han var kriminellt ansvarig.

“Han hävdar att han har utfört sjukvård, botat och hjälpt”, sa Macchiarinis advokat, Björn Hurtig, till AFP under ett uppehåll.

Åklagarens bevisföring väntas pågå under flera dagar så försvaret kommer sannolikt inte att presentera sin sida förrän nästa vecka.

Men Hurtig sa att de hade “stora förhoppningar” om att de skulle kunna motverka åklagarens bevis. “Det finns ganska många luckor i det beviset och det finns många bevis som vi hävdar är gynnsamma för vår syn på saker”, sa han.

2013 ställde Karolinska sjukhuset in alla transplantationer och vägrade förlänga Macchiarinis kontrakt som kirurg. Ett år senare lämnade flera kirurger på sjukhuset in ett klagomål där de hävdade att Macchiarini hade tonat ner riskerna med ingreppet.

Macchiarini genomförde tre operationer på Karolinska universitetssjukhuset under 2011 och 2012, med hjälp av ett konstgjort luftrör av plast och belagt det med patientens egna stamceller.

Tillsammans med sina kollegor utförde han åtta sådana transplantationer mellan 2011 och 2014, de fem andra ägde rum i Ryssland.

En extern granskning 2015 fann Macchiarini skyldig till forskningsfel, men trots att han sparkades försvarade Karolinska Institutet honom upprepade gånger fram till 2018, då det fann honom och flera andra forskare skyldiga.

Universitetets rektor hoppade av över skandalen, liksom ett antal andra.

Under 2018 drog den medicinska tidskriften Lancet tillbaka två artiklar författade av Macchiarini.

Rättegången, som hålls i Solna tingsrätt nära Karolinska Institutet, är planerad att pågå under 13 dagar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *