Inflation, Fed och slutet på spekulationerna

Inflation, Fed och slutet på spekulationernaHögre realränta och recessionsrisk har bidragit till blodbadet i spekulativa tillgångar och S&P 500. Aktier tenderar att prissätta en lågkonjunktur innan den inträffar. Möjligheter kan sannolikt hittas i vraket av tillväxtföretag av hög kvalitet som har straffats men som kan överleva en ekonomisk nedgång.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *