Hur du kan skydda ditt hem från klimatförändringar

Hur du kan skydda ditt hem från klimatförändringar


Klimatförändringarna är inte ett avlägset hot, utan en nuvarande fara som redan orsakar förödelse i våra liv och hem. Från förödande översvämningar till brännande värmeböljor till rasande skogsbränder måste husägare förbereda sig för konsekvenserna av vår uppvärmning planet. Att förbereda sig för dessa utmaningar kräver investeringar på både hushålls- och regeringsnivå. Kostnaderna för naturkatastrofer kommer att mångdubblas om husägare och regeringar försenar förberedelserna för den ökade frekvensen av förödande väderhändelser.

Hur husägare kan skydda sin egendom

Husägare kan vidta proaktiva åtgärder för att skydda sina fastigheter mot effekterna av klimatförändringar. Att installera regnrännor för att leda bort vattnet från hemmet kan minska översvämningsrisken, en luftkonditionering kan skydda hushållen från extrem värme och ett plåttak kan skydda mot skogsbränder.

Husägare kan också skydda sig genom att säkra en försäkring mot naturkatastrofer. Bostadsköpare och husägare bör förutse att försäkringskostnaderna kommer att öka i takt med att katastrofer blir vanligare. Risk för skogsbränder i Kalifornien och risk för översvämning och storm i Florida har redan orsakat försäkringsbolag att sluta utfärda nya försäkringar. När denna trend fortsätter kommer vissa hem att se skyhöga försäkringskostnader, och vissa hem kommer att bli direkt oförsäkrade.

Förutom stigande försäkringskostnader bör husägare förbereda sig på förändringar i sina elräkningar. På platser med hög torkarisk kommer vattenräkningarna att stiga. På platser med hög värmerisk kan husägare behöva spendera mer på el för att driva sin luftkonditionering. Villaägarföreningsavgifterna kan också öka i takt med att kostnaderna för att underhålla och skydda gemensamma utrymmen ökar.

Regeringen kan göra mer än någon husägare kan

Enskilda åtgärder kan bara gå så långt för att minska riskerna med klimatförändringar. Så bostadsköpare bör inte bara tänka på fastighetens motståndskraft utan även samhällets. Organisationer som First Street Foundation analysera klimattålighet och ge detaljerade prognoser om samhällens beredskap för katastrofer som översvämningar, bränder och värmeböljor.

Det är avgörande för invånarna att förstå och förespråka sina samhällens beredskap, eftersom hem inte kommer att skyddas från katastrofer om samhället som helhet är oförberedd. Regnrännor kommer inte att stoppa ett hems lägre nivå från att översvämmas när avloppen backas upp på grund av föråldrad infrastruktur. Ett hems luftkonditionering kan inte skydda ett hushåll mot värmerisk när elnätet går sönder. I regioner som är utsatta för skogsbränder skulle en välfinansierad brandkår utrustad med toppmodern brandbekämpningsteknik göra mer för att skydda hem än något en enskild husägare skulle kunna göra.

Bostäder på platser som satsar på klimatanpassningssatsningar kommer att bli mer skyddade. Detta skydd kommer att locka bostadsköpare, vilket i sin tur kommer att skydda värden för befintliga husägare. Forskare vid Redfin
RDFN
USC och MIT fann att bostadsköpare föredrar bostäder med lägre klimatrisk. Bostadsköpare avstod från att lägga bud på bostäder med hög översvämningsrisk efter att ha visat sig översvämningsriskpoäng på Redfins app och hemsida och gjort erbjudanden på lägre riskbostäder istället.

Finansiering av klimattålighet

Statliga och lokala myndigheter spelar en avgörande roll när det gäller att anta övergripande klimattålighetsstrategier. Fullt finansierade brandkårer, förbättrade avloppssystem, motståndskraftiga elnät och effektiv översvämningshantering är bara några initiativ som regeringar bör prioritera för att skydda samhällen. Dessa investeringar har dock en kostnad.

Den ekonomiska bördan av att förbereda sig för klimatförändringarna är tvåfaldig: den påverkar direkt husägarnas plånböcker och det kräver att regeringar skaffar pengar genom skatter. Husägare kan behöva allokera en del av sina inkomster eller besparingar till klimattålighet, som att säkra katastrofförsäkring, installera energieffektiva system, höja strukturer för att mildra översvämningsrisker eller förstärka byggnader för att stå emot starkare stormar. Dessutom kan regeringar behöva höja skatterna eller minska utgifterna i andra kategorier för att finansiera klimattålighet. Ju mer regeringen gör, desto lägre blir bördan för enskilda husägare.

Fördelarna med tidiga åtgärder

Även om de initiala kostnaderna för klimatanpassning kan verka skrämmande, kan en försening av åtgärder leda till ännu allvarligare konsekvenser i framtiden. Kostnaderna för att bygga om efter en klimatrelaterad katastrof överstiger vida kostnaderna för att investera i förebyggande åtgärder. Och med tanke på pågående bostadsbristatt skydda det befintliga bostadsbeståndet bör prioriteras där det är möjligt.

Dessutom kan proaktiv klimatanpassning minska utsläppen av växthusgaser, vilket skulle minska den långsiktiga allvarligheten av klimatförändringarna samtidigt som det stödjer ekonomin. Gröna investeringar, som elektriska järnvägar, översvämningsmurar och bevarande av översvämningsabsorberande våtmarker, kan öka fastighetsvärdena, skapa jobb och förbättra livskvaliteten för invånarna.

Husägare, bostadsköpare, samhällen och regeringar måste alla förbereda sig för klimatförändringarna. Vi kan proaktivt minska de finansiella riskerna i samband med klimatförändringarna samtidigt som vi främjar en mer hållbar och motståndskraftig framtid. Kostnaderna för förberedelser kan vara betydande, men de bleknar i jämförelse med kostnaderna för passivitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *