Huawei ställer Sverige inför domstol efter att landet förbjudit deras 5G-produkter

Den kinesiska teknikjätten Huawei sa att de har inlett ett skiljeförfarande mot Sverige efter att det nordiska landet förbjudit företaget att lansera 5G-produkter.

“De svenska myndigheternas beslut att diskriminera Huawei och utesluta det från utbyggnaden av 5G har avsevärt skadat Huaweis investering i Sverige, i strid med Sveriges internationella åtaganden”, sade det kinesiska företaget i ett uttalande till AFP på söndagen.

Huawei var som ett resultat av detta tvungen att inleda ett skiljeförfarande under Världsbanksgruppens internationella centrum för lösning av investeringstvister (ICSID) “mot Konungariket Sverige efter ett antal åtgärder som vidtagits av de svenska myndigheterna riktade direkt mot Huaweis investeringar i Sverige och utesluter Huawei från utbyggnaden av 5G-nätverksprodukter och tjänster i landet”.
Huawei har inte angett storleken på skadeståndet de har begärt. Enligt den offentliga televisionen SVI var summan som ursprungligen begärdes 5,2 miljarder svenska kronor (495 miljoner euro), men siffran kan bli mycket högre.

Sverige har blivit det andra landet i Europa efter Storbritannien – och det första i EU – att förbjuda nätoperatörer att använda Huawei-utrustning i sina 5G-produkter.
Efter ett överklagande av Huawei fastställde en svensk domstol i juni 2021 Post- och telestyrelsens (PTS) beslut.

Förbudet har skadat relationerna mellan Sverige och Kina. Peking varnade då för att PTS beslut kan få “konsekvenser” för svenska företag verksamma i Kina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *