Högstressade jobb försämrar amerikanernas mentala hälsa

Högstressade jobb försämrar amerikanernas mentala hälsa

[ad_1]

Dr. Vivek Murthy:

Det stämmer, Judy.

Och det visar sig att lön är en avgörande del av detta, eftersom adekvat lön och faktiskt en lön som kan levas, de hjälper oss att känna oss värderade, men de hjälper oss också att försörja vår familj, att fullgöra vårt ansvar utanför arbetet.

Och vad detta leder till, Judy, är en bredare punkt, som är att arbetsplatsens psykiska hälsa och välbefinnande ska vara tillgängligt för alla. Jag utfärdade detta ramverk inte bara för vissa företag, inte bara för ideella organisationer, utan för alla organisationer, stora och små, för arbetare som är i fabrikerna, för detaljhandelsarbetare och för dem som sitter bakom datorer.

Så det här är vår möjlighet, Judy, när vi tar oss igenom den här pandemin, när människor omprövar sitt förhållande till arbetet. Det här är vår chans att göra om arbetsplatsen till en motor för mental hälsa och välbefinnande. Och om vi gör det kommer vi att hjälpa arbetare, vi kommer att hjälpa organisationer och vi kommer alla att ha det bättre.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *