Granny 2023 Unblocked Game Spela gratis online

Granny 2023 Unblocked Game Spela gratis online


Denna galna varelse kommer att slå dig mot väggen i hennes fallfärdiga hus vid första tillfället om du visar din svaga karaktär, skräck och hjälplöshet. Låt inte mormodern komma nära dig, för hon är många gånger starkare än du. Göm dig i betongrum om du misstänker att hon kommer snart. För att minimera frekvensen av hennes attacker, var tyst och försök utföra dina uppdrag oupptäckta. Mördarens höga ålder hindrar henne inte från att höra några av dina slarviga rörelser. Hon kommer genast efter dig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *