Förhållandet mellan filmutbildning och europeisk konstfilm – European Children's Film Association

Förhållandet mellan filmutbildning och europeisk konstfilm – European Children’s Film Association
Denna artikel av Petar Mitric från tidskriften Studier i europeisk film undersöker hur filmutbildning kan göra europeisk arthouse-biograf mer hållbar både kulturellt och industriellt.

Detta görs genom analys av det danska initiativet ‘Med Skolen i Biografen'(‘Skolbiografen’) baserat på exklusiv distributionsdata och en expertintervju, som pekar på värdet av produktiva samarbeten mellan kultursektorn och marknadsaktörer som kan ha både utbildningsmässiga, kulturella och industriella fördelar.

Ett förtryck av artikeln kan nås här

Introducerad av Eva Novrup RedvallLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *