Infosys-MIT lockup logotypbild

Förbättra agenterfarenhet med AI-kontaktcenter


Tack för att du är med på “Molnhubben: Från molnkaos till klarhet.”

Kontaktcenter har ett betydande värde för företag, men de har ofta att göra med en oengagerad personalstyrka och missnöjda kunder. Nya AI-system kan hjälpa kontaktcenter att bli framtidsredo med smartare arbetskraft, nöjdare kunder och starkare ekonomi.

Klick här att fortsätta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *