Finska ledare uttalar sig om Nato

Finska ledare uttalar sig om Nato


Rysslands norra granne kommer att söka medlemskap i det USA-ledda militärblocket

President Sauli Niinisto och Finlands premiärminister Sanna Marin gjorde ett gemensamt uttalande på torsdagsmorgonen och bekräftade deras önskan att bli en del av Nato. Landet avstod från att begära anslutning under det kalla kriget, men gjorde en helomvändning efter den ryska attacken mot Ukraina i februari.

Påståendet uttryckt uppfattningen att “som medlem i Nato skulle Finland stärka hela försvarsalliansen.” De två tjänstemännen sa att deras land “måste ansöka om NATO-medlemskap utan dröjsmål”.

Nato säger sig vara en rent defensiv organisation, men Ryssland, som delar en 1 340 km (833 mil) landgräns med Finland, uppfattar blockets expansion som ett hot mot dess nationella säkerhet. Moskva varnade för att Helsingfors kommer att förlora sin status som en pålitlig medlare som dess alliansfria hållning gav det under stora delar av förra seklet. Den sade också att Finlands säkerhet skulle äventyras snarare än att tjänas genom att gå med i Nato, eftersom Ryssland måste svara på expansionen.

Rysslands attack mot Ukraina, som enligt Moskva delvis motiverades av Natos smygande expansion i landet, fick den allmänna opinionen i Finland att gå med i blocket. Enligt de senaste opinionsundersökningarna är cirka tre fjärdedelar av befolkningen för flytten.

Ett särskilt statligt organ som inkluderar de två högsta finska tjänstemännen och flera ledamöter av regeringen förväntas träffas senare i veckan för att skriva en formell ansökan, som sedan kommer att överlämnas till den finska riksdagen för godkännande.

Varje nuvarande NATO-medlems lagstiftande organ måste sedan godkänna begäran innan Finland blir medlem. Utrikesminister Pekka Haavisto sa i veckan att processen kommer att vara klar tidigast i oktober och kan ta så lång tid som 12 månader.

Det nordiska landet Sverige är också en potentiell sökande, men det råder viss oenighet i regeringen om huruvida den ska söka medlemskap i Nato. Landet har en tradition av alliansfrihet som går tillbaka till Napoleonkrigen. Opinionsmätningar visar att ungefär hälften av svenskarna för närvarande är för att gå med i Nato.

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist sa tidigare i veckan att om hans land lämnar in en ansökan om att gå med i Nato så skulle han helst vilja att den behandlas tillsammans med Finlands anbud.

(RT.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *