Facebook, Twitter, Google, Other Tech Firms Ask US Supreme Court to Block Texas Social Media Law

Facebook, Twitter, Google, andra teknikföretag ber USA:s högsta domstol att blockera Texas Social Media Law


Lobbygrupper som representerar Facebook, Twitter, Google och andra teknikföretag lämnade in en nödbegäran till USA:s högsta domstol på fredagen, i syfte att blockera en lag i Texas som förbjuder stora sociala medieplattformar att förbjuda användare baserat på deras politiska åsikter.

Lagen i Texas trädde i kraft på onsdagen när den 5:e US Circuit Court of Appeals beviljade statens begäran om uppskov med en distriktsdomares föreläggande som blockerade lagen.

Lagen förbjuder sociala medieföretag med mer än 50 miljoner aktiva användare per månad att förbjuda medlemmar baserat på deras politiska åsikter och kräver att de offentligt avslöjar hur de modererar innehåll.

Det undertecknades i lag av Texas guvernör Greg Abbott, en republikan, i september.

Internetlobbygrupper NetChoice och Computer & Communications Industry Association lämnade in en stämningsansökan mot åtgärden, och den amerikanske distriktsdomaren Robert Pitman i Austin, Texas, utfärdade ett preliminärt föreläggande i december.

Pitman hade funnit att lagen skulle skada sociala medieföretags yttrandefrihet enligt det första tillägget av den amerikanska konstitutionen.

Teknikgrupperna bad i sin nödbegäran Högsta domstolen att “tillåta tingsrättens noggranna resonemang att förbli i kraft medan en ordnad överklagandeprocess utspelar sig.”

© Thomson Reuters 2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *