Infosys-MIT lockup logotypbild

Den pandemi-accelererade digitaliseringen av fordonsförsörjningskedjan


Tack för att du är med på “Molnhubben: Från molnkaos till klarhet.”

intervjuhuvudbild av Matthias Haberstroh

Läs det här samtalet med Matthias Haberstroh, chef för supply chain management på ZF Group, där han diskuterar pandemins inverkan på digitaliseringen av fordonsförsörjningskedjan och hur den kommer att definiera framtiden för industrin.

Klick här att fortsätta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *