Barn som dokumentärer av covid-19-pandemin – European Children's Film Association

Barn som dokumentärer av covid-19-pandemin – European Children’s Film Association
Detta kapitel från boken Dokumentär i covidens tid undersöker skapandet av filmen Dengang Danmark lukkede ned (Lockdown – En barns berättelse2020) som initierades av barnfilmsfestivalen Buster och Danmarks Nationalmuseum med avsikten att låta danska barn dokumentera och dela sina erfarenheter av livet under lockdown.

Med utgångspunkt i forskning om medskapande och deltagande filmskapande analyserar kapitlet såväl processen som filmskapande val av regissören Emil Nørgaard Munk och diskuterar hur filmskapande med/av barn ofta präglas av pågående influenser, förhandlingar och beslut som fattas av vuxna på olika sätt.

Ett förtryck av artikeln kan nås här

Kapitel & Inledning av Eva Novrup RedvallLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *