Infosys-MIT lockup logotypbild

Ansvarsfull användning av AI i en molnmiljö


Tack för att du är med på “Molnhubben: Från molnkaos till klarhet.”

lagerkonst av en humanoid AI

Den transformativa potentialen hos algoritmiska system, räckvidden för deras effekter, i kombination med bristen på övervakning, kan medföra vissa ryktemässiga, finansiella och etiska risker. Ansvarsfull AI krävs för att tillhandahålla säkerhet till användare och bygga kontinuerligt förtroende för AI-baserade system.

Klick här att fortsätta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *