Microsoft planerar en mystisk uppdatering för Windows 10 2022

Aktivera det (dolda) administratörskontot på Windows 7, 8, 10 eller 11

[ad_1]

För att aktivera administratörskontot i Windows, kör kommandotolken som administratör från Start-menyn eller Power User Menu och skriv sedan “net user administrator /active: yes” i fönstret. Du bör inaktivera kontot igen när du är klar.

Många människor som är bekanta med tidigare versioner av Windows är nyfikna på vad som hände med det inbyggda administratörskontot som alltid skapades som standard. Finns det här kontot fortfarande och hur kan du komma åt det?

Kontot skapas i Windows 11, 10, 8, 7 eller Vista, men eftersom det inte är aktiverat kan du inte använda det. Om du felsöker något som behöver köras som administratör kan du aktivera det med ett enkelt kommando.

Varning: Det inbyggda administratörskontot har mycket fler privilegier än ett vanligt administratörskonto – privilegier som lätt kan få dig till problem om du använder det regelbundet. Vi rekommenderar att du endast aktiverar det inbyggda administratörskontot om du är säker på att du behöver det för att felsöka ett specifikt problem och sedan inaktiverar det när du är klar. Om du är osäker på om du behöver den bör du förmodligen inte använda den alls.

Aktivera inbyggt administratörskonto i Windows

Först måste du öppna en kommandotolk i administratörsläge genom att högerklicka och välja “Kör som administratör” (eller använd genvägen Ctrl+Skift+Enter från sökrutan).

Observera att detta fungerar på samma sätt i alla versioner av Windows. Sök bara efter cmd och högerklicka sedan på kommandotolksikonen i Start-menyn eller Startskärmen.

Om du är i Windows 10, 11 eller 8.1 kan du högerklicka på Start-knappen och välja att öppna en kommandotolk på det sättet.

Skriv nu följande kommando:

net user administrator /active:yes

Kommandotolken med aktiveringskommandot.

Du bör se ett meddelande om att kommandot slutfördes framgångsrikt. Logga ut så ser du nu administratörskontot som ett val. (Skärmbilden nedan är från Windows Vista, men den fungerar även på Windows 10, Windows 11, Windows 7 och Windows 8.)

Administratörskontot tillgängligt på låsskärmen.

Du kommer att notera att det inte finns något lösenord för det här kontot, så om du vill lämna det aktiverat bör du ändra lösenordet.

Inaktivera det inbyggda administratörskontot

Se till att du är inloggad som ditt vanliga användarkonto och öppna sedan en kommandotolk för administratörsläge enligt ovan. Skriv följande kommando:

net user administrator /active:no

Kommandotolken med kommandot för att inaktivera administratörskontot.

Administratörskontot kommer nu att inaktiveras och det försvinner från inloggningsskärmen.[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *